Tjenestevilkår og personvern for FinnTilbyderen.no

FinnTilbyderen.no (heretter «vi», «oss», «tjenesten», «leverandøren») forstår viktigheten av ditt personvern, og jobber hele tiden for å ivareta dine rettigheter knyttet til dette. Opplysninger som direkte kan knyttes til deg definerer vi nedenfor som en personopplysning. Ved å benytte vår tjeneste, og i det tilfellet du krysser av for «Jeg aksepterer», bekrefter du at du har lest og samtykker til nedenstående tjeneste- og personvernsvilkår. Det inngås en juridisk bindende avtale mellom partene, og vi gir deg en ikke-eksklusiv bruksrett til vår tjeneste, som forplikter oss til å levere deg informasjonen du har krav på, samtidig som du forplikter deg til avtalen nedenfor. For å benytte denne tjenesten må du som et minimum være 18 år og folkeregistrert i Norge.

Generell informasjon

Opplysningene du oppgir direkte til oss, eller andre opplysninger som utleveres, lagres og distribueres for å levere en uavbrutt verdikjede. Ved operatørsjekk samler vi inn nummeret du ønsker å sjekke, ditt navn, telefonnummer og e-mailadresse samt opplysninger om din nåværende operatør, bruksmønster og eventuelle andre opplysninger. Disse opplysningene samles inn for å umiddelbart levere tjenesten, og videresendes til samarbeidende selskaper som et lead, dvs. potensiell kunde. Selskapene kontakter deg med tilbud på deres produkter og tjenester. Ønsker du ikke disse, er det bare å takke nei. Denne formidlingen skjer automatisk gjennom våre ulike merkevarer, som i sin tur formidler disse videre til sine leverandører og underleverandører. Siden du aktivt samtykker til dette under bruk av tjenesten, kan kontakt skje selv om du er registrert i Reservasjonsregisteret.

Du forblir helt anonym ovenfor den du sjekker, og dette vil ikke komme noen andre enn oss til kjenne.

Bruk av informasjon og data

Informasjonen ovenfor benyttes for å gi deg den tjenesten du har krav på, samt at våre partnere vil skreddersy tilbud basert på din innsendte tilleggsinformasjon på side 2-3. Vi kan også benytte opplysningene til å foreslå relevante tjenester, eller til anonymisert statistikk. Du forblir anonym ovenfor den parten du sjekker operatøren til. All informasjon lagres på våre servere i 30 dager (heretter lagringstid), og du kan når som helst i denne perioden kreve innsyn i, retting eller sletting av opplysningene. Ved registrering av en forespørsel får du en mail tilsendt inneholdende all informasjon vi har lagret, og ingen informasjon lagres utover denne.

FinnTilbyderen er en selvstendig drevet tjeneste, og har ingen tilknytning til tilsvarende tjenester med tilsvarende navn. Tjenesten er drevet av og med kommersielle hensyn. Tjenesten er utviklet for privatmarkedet, og til sporadisk, ikke-hyppig, ikke-kommersiell bruk for private forbrukere. Kommersiell bruk strider mot våre vilkår, og vi forbeholder oss retten til å sanksjonere dette, da våre lisenser til programvare for operatørsjekk kun dekker forbrukermarkedet. Det er likevel ikke noe i veien for et par mindre sjekk, definert som bagatellsjekk. Ønsker du tilbud på en bedriftslisens, vennligst kontakt oss. Hvis du bare ønsker å sjekke et par av bedriftens telefonnummer uten å bli kontaktet i etterkant, kan vi hjelpe deg med dette gjennom vår bedriftsside.

Datakilder og operatører

Opplysningene hentes ut fra Mobilavtale.no sitt eget API. Denne programvaren er komplisert, og er koblet til flere underliggende datakilder fra utenlandske underleverandører som av den årsak kan inneholde feil og mangler. Dette kan medføre at tjenesten tidvis kan oppleve nedetid, og i noen tilfeller vil opplyse ukorrekt informasjon.

Operatørinformasjon blir oppdatert i sanntid, og er dermed 99.9% riktig. Feil kan likevel forekomme. Det kan samtidig avvike noe der kunde benytter et sub-brand hos en teletilbyder (eksempelvis vil One Call fremstå som Telia). Dette blir teknisk korrekt da vi viser den reelle tilbyderen av signaler, og ikke det endelige markedsnavnet. I praksis kan det tolkes som et avvik, men i det tilfellet One Call leier signaler av Telia, er Telia den reelle operatøren, og Telias navn vil vises i tjenesten.

Cookies

Våre tjenester benytter cookies. Cookies er en helt ufarlig (og uspiselig) teknologi for å holde tjenesten vår i drift. Cookies inneholder små tekstbiter som gjør det mulig for oss å identifisere unike prosesser i tjenestens verdikjede, slik at du får korrekt informasjon i retur. Cookies kan også bidra til anonymisert statistikk og/eller skreddersydd markedsføring. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. I slike tilfeller kan tjenesten kan ha redusert kvalitet, og kanskje ikke fungere slik den skal. Vi anbefaler derfor at du benytter cookies.

Behandling av informasjon

Dine opplysninger vil ikke utleveres til utenforstående, men kan overføres mellom selskaper som er ledd i et konsern og til samarbeidende underleverandører for å levere en uavbrutt verdikjede. Opplysningene kan også utleveres til samarbeidende selskaper for å utsende tilbud, eller som et «lead» direkte til gjeldende selskap, se ovenfor. Slik videreformidling skjer automatisk, og de samarbeidende selskapenes reglement for behandling av personopplysninger er gjeldende, i tillegg til reglement for markedsføring. Dine data behandles selvsagt med varsomhet. Opplysningene kan også utleveres til offentlige myndigheter og domstoler i de tilfellene de skulle ha krav på disse, eller dersom vi mistenker feilaktig bruk, spam eller svindel, identitetstyveri, datainnbrudd eller andre brudd på våre vilkår.

Samarbeidspartnere

Du kan bli kontaktet av følgende selskaper:

TjenesteBeskrivelseKontakttid
MobilabonnementVia Mobilavtale (inntil 3 mobilselskaper)1-3 timer
BoligalarmVia Alarmavtale (inntil 3 alarmselskaper)1-3 dager
Verdivurdering*Via Megleravtale (inntil 5 lokale eiendomsmeglere på ditt postnummer)1-3 dager

*valgfritt (kun hvis du oppgir adresse)

Annet

Vi er ikke et mobilselskap, men leverer kun en tjeneste for å finne tilbyderen av et mobilabonnement. Vår forretningsmodell er ene og alene basert på å drive trafikk. Vi har ingen ansvar for handlingene som skjer gjennom tjenesten, inkludert videre behandling av data. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for bruk, misbruk og/eller teknisk-administrativ svikt, både innenfor og utenfor vår kontroll, samt all kommunikasjon som skjer med våre samarbeidspartnere. Ulike underleverandører innen markedsføring kan drive affiliate marketing av våre tjenester, og i slike tilfeller fraskriver vi oss ethvert ansvar for deres praksiser, som skjer for deres egen regning og risiko.

Dersom du har mottatt en mail fra oss og mistenker at du er utsatt for identitetstyveri, vennligst kontakt oss på abuse@finntilbyderen.no, som er en hurtigprioritert mailadresse. For alle andre henvendelser, kan du benytte vårt kontaktskjema.

Sist oppdatert: 20.08.2021